KULLAGÅRDSFISKARNA

Intresseföreningen för Viskans framtid

Välkommen

Välkommen till www.kullagardsfiskarna.n.nu. Utvecklad av Christian Weiss KFI.

Nyhetsbrev

Länkar

Tidsskrifter/forum

Utrustning/flugbindning

Kullagård

Fiskesträckan är indelad i fiskezoner.

ZON -2 Fördämningen

Fisket startar vid fördämningen och ner till kullagårdbron.

Bild infogas

ZON -1 Kullagårdsbron

Fisket startar vid Kullagårdsbron och ner till tvätt stenen.

Bild infogas

ZON 0 Tvättstenen

Fisket startar vid tvätt stenen till kraftverksutloppet.

ŒBild infogas

ZON 1 Kullagård

Fisket startar vid Tvättstenen och ned till delningen vid Kraftverksutloppet

Bild infogas

ZON 2 Bingas

Fisket startar vid Kraftverksutloppet och ned till Stenen

Bild infogas

ZON 3 Ågård

Fisket startar vid stenen och ned till ön.

Bild infogas