KULLAGÅRDSFISKARNA

Intresseföreningen för Viskans framtid

Välkommen

Välkommen till www.kullagardsfiskarna.n.nu. Utvecklad av Christian Weiss KFI.

Nyhetsbrev

Länkar

Tidsskrifter/forum

Utrustning/flugbindning

Aktiviteter

 Styrelse

  • sammanträder ca 2-4 ggr per år beroende på de årliga aktiviteterna.
  • för dialog med Markägare, Viskans Vattenråd, Sponsorer och Myndigheter
  • sammankallar till 1 årsmöte med medlemmarna
  • ansvarar för ekonomin under året
  • arbetar med beslutade motioner och aktiviteter

Klubben arrangerar följande på TVV fiskevatten:

  • vår och höststädning av fiskesträckorna med lite grillning.
  • underhåll av vindskydd vid Kullagård

Klubben har genomfört 2 fiskevårdsprojekt med markägare och lokala sponsorer:

  • släntsäkring av Zon3 vid kullagård samt återställning av lekbotten 2005.
  • släntsäkring av Zon1-2 vid kullagård  2009.
  • Röjning av Zon 6 Nedan Åsbro 2010

Pågående aktiviteter 2018

- Upprustning av klubbstugan fortsätter i höst så nästa årsmöte kan hållas där. 

     Klubbstugan är färdig o nästa årsmöte kommer att hållas där. Altan också byggd.          

- åtgärdsprogram Åsbro, sammankallande Hans Bossmark

     Grillplats åtgärdad och ombyggd.

- åtgärdsprogram Högaström sammankallande ”vakant”

- åtgärdsprogram Kullagård sammankallande Johan Andersson.

     Vindskydd målat enligt plan och vedförvaring iordningsställd.