KULLAGÅRDSFISKARNA

Intresseföreningen för Viskans framtid

Välkommen

Välkommen till www.kullagardsfiskarna.n.nu. Utvecklad av Christian Weiss KFI.

Nyhetsbrev

Länkar

Tidsskrifter/forum

Utrustning/flugbindning

INTRESSEFÖRENINGEN FÖR VISKANS FRAMTID

Klubben startades 2001 av ett antal fiskeentusiaster i syfte att värna om miljön i och kring Viskan samt tillvarata sportfiskarnas intressen. Klubben har hittills genomfört 2 stora fiskevårdsprojekt tillsammans med markägare i området Kullagård. Klubben samverkar dessutom med Viskans Vattenråd, Varbergs Kommun och Länsstyrelsen i övergripande fiskevårdsfrågor för Viskan.  

Klubben värnar om ett mångfalt fiske (Spinn, Mete & Fluga) och hälsar alla välkomna som gillar fiske som avkoppling.

För att bli medlem och vara med och utveckla Viskans framtid som ett rekreationsområde, kontakta någon av styrelserepresentanterna nedan:

Ordförande: Victor Bergdahl  073-9559142

Vice Ordf och sekreterare:  Tord Bånghäll 070-2381180

Ledamot och Kassör: Anders Sparf 076-7888662 även fisketillsynsman med förordnande från TVV

Ledamot: Jimmy Gustavsson 070-7404584

Ledamot: Rolf Myrhage 070-7974776